استانداری ایلام

ارتباط تلفنی در حوزه مدیریت بحران

رتباط تلفنی در حوزه مدیریت بحران با مردم شریف استان در روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

رتباط تلفنی در حوزه مدیریت بحران با مردم شریف استان در روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

#ارتباط تلفنی در حوزه مدیریت بحران #

🔴ارتباط دکتر مجید بگلریان  مدیرکل مدیریت بحران استان با مردم شریف استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ راس ساعت ۹/۳۰ تا  ۱۱ صبح از طریق سامانه تلفن گویای ۱۱۱ سامد اداره کل نظارت ، بازرسی و عملکرد استانداری ایلام

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است