استانداری ایلام

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

 

مریم شادیوند

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سوابق اجرایی:

  • کارشناس اموربانوان (استخدام) فرمانداری دره شهر
  • مسئول پیگیری امور یارانه های شهرستان با حفظ پست فرمانداری دره شهر
  • سرپرست فرمانداری دره شهر
  • معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دره شهر