استانداری ایلام

شفافیت

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.

استانداری ایلام در راستای اجرای بند 1 مصوبه شماره 1 جلسه شانزدهم شورای اجرایی فن آوری اطلاعات کشور اقدام به ایجاد صفحه ای با عنوان "شفافیت" جهت اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به داده های باز دستگاه نموده است.


 موافقت نامه ها

 

 قراردادها

 

 مناقصات و مزایدات

 

اطلاعات قابل استفاده کسب و کار - مجوز ها

 

مجموعه اطلاعات تفصیلی استانداری