استانداری ایلام

اطلاع رسانی طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا(COVID-19)

توجه : برای ثبت سوال خود از کارشناسان ما میتوانید از بخش ثبت سوال اقدام نمایید.
ثبت سوال از کارشناسان

لیست پرسش و پاسخ های آنلاین
عنوان پرسش: تست سوال 1397/09/10 08:18
پاسخ: پاسخ تست