استانداری ایلام

راهبرد مشارکت الکترونیک

راهبرد مشارکت الکترونیک

استانداری ایلام در راستای رعایت و احترام به حقوق شهروندان  و همچنین بهبود ارائه  وظایف حاکمیتی که براساس قانون که به استانداری محول گردیده در جهت شفاف سازی و مرتفع ساختن نیازها  اقدام به دریافت نظرات و پیشنهاد های شهروندان و صاحب نظران خود را در مورد خدمات ارائه شده ، روشهای اجرایی و دستورالعمل ها و سایر موارد می نماید.. این نظرات و پیشنهادات توسط تیم تخصصی پشتیبانی و روابط عمومی بررسی شده و نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر و اصلاحات مورد نظر ، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

برای ارائه نظرات و پیشنهادات کلیک نمایید.