استانداری ایلام

مدیرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی

 

عهدیه طهماسبی

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری:

  • کارشناس اشتغال و کاریابی اداره کل کار و امور اجتماعی استان
  • کارشناس بیمه بیکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان
  • رئیس امور اداری اداره کل کار و امور اجتماعی استان
  • معاون مدیرکل کار و امور اجتماعی استان
  • معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
  • مشاور مدیرکل در امور بانوان و نماینده اداره کل در کمیسیون بانوان استان