استانداری ایلام

شیرخانی مدیر کل امور بانوان استانداری

افتتاح فاز اول از سومین دوره توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در ایلام

افتتاح فاز اول از سومین دوره توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در ایلام

افتتاح فاز اول از سومین دوره توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در ایلام
پیرو تفاهم نامه منعقده فی ما بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دفتر امور زنان و خانواده استانداری ایلام، فاز اول از سومین دوره طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی با حضور مدیرکل دفتر امور زنان وخانواده استانداری ایلام ونمایندگان منتخب سازمانهای مردم نهاد با حفظ رعایت 
پروتکل های بهداشتی روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۹ افتتاح گردید.خانم شیرخانی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری درآیین افتتاحیه طرح فوق الذکر با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز طرح درسال‌های گذشته گفتند: طرح توان افزایی وارتقای تاب آوری اجتماعی درراستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان از طریق آموزش فرایند تحلیل سیستم های تاب آور طی دو مرحله اجرا می گردد. فاز اول طرح
 ۳۶ ساعت آموزش جهت توان افزایی و توسعه ظرفیتهای مدرسین از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و مشورتی و فاز دوم شامل آموزش جوامع محلی از طریق برگزاری نشستهای آموزشی مشارکتی تسهیلگران منتخب با تاکید بر مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر در استان برگزار می گردد. خانم شیرخانی در ادامه افزود : این طرح با هدف ارتقای آگاهی، افزایش سطح سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی زنان و همچنین ارتقای تاب آوری اجتماعی خانواده ها وفرهنگ شهرنشینی درمقابله با آسیب‌های اجتماعی برگزار می گردد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است