استانداری ایلام

مدیر کل زنان و خانواده استانداری ایلام

به منظور حمایت از زنان فعال در کسب و کارهای خرد و کوچک تفاهم نامه ایجاد و توسعه ظرفیت های همکاری مشترک با رویکرد اتصال بازار فروش و توزیع محصولات تولیدی زنان به شبکه پستی بین دفتر امور زنان و خانواده

به منظور حمایت از زنان فعال در کسب و کارهای خرد و کوچک تفاهم نامه ایجاد و توسعه ظرفیت های همکاری مشترک با رویکرد اتصال بازار فروش و توزیع محصولات تولیدی زنان به شبکه پستی بین دفتر امور زنان و خانواده

به منظور حمایت از زنان فعال در کسب و کارهای خرد و کوچک تفاهم نامه ایجاد و توسعه ظرفیت های همکاری مشترک با رویکرد اتصال بازار فروش و توزیع محصولات تولیدی زنان به شبکه پستی بین دفتر امور زنان و خانواده و اداره کل پست استان منعقد گردید.
از رویکردهای این همکاری  اتصال به سامانه بازار الکترونیک و توزیع محصولات خانگی زنان ، استفاده از ظرفیت فضا و امکانات تبلیغات پست به منظور تشریح محصولات تولیدی زنان ، معرفی زنان فعال و موفق در کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی به اداره کل پست برای اختصاص فضای الکترونیکی در سامانه ebazar     به نشانی www.ebazar.post.ir   وارائه نرم افزار نربوطه به منظور معرفی و فروش محصولات کالا و خدمات از دیگر موارد همکاری پست با دفتر امور زنان و خانواده است .
اداره کل پست هم در بحث آموزش و هم ایجاد زمیه و بستر لازم در این راستا نقش مهم و اثر گذاری دارد  
استفاده از فن آوری تجارت الکترونیک باید قابل دسترس برای همه صاحبان کسب و کار باشد. 
هدف از این طرح اجرا و پیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و اتصال کار آفرینان هم استانی به سامانه ebazar می باشد و حمایت از کارآفرینان در حوزه های متفاوت صنایع دستی و تولیدات مواد خوراکی و سایر مشاغل از جمله اهداف این تفاهم نامه هست . 
دستگاههای مرتبط با ایجاد مشاغل باید حمایت و همکاری ویژه در راستای این تفاهم نامه داشته باشند از جمله اداره کل کمیته امداد، اداره کل بهزیستی  اداره کل کار و رفاه و امور اجتماعی ، جهاد دانشگاهی ، پارک علم و فناوری ، اداره کل گردشگری  جهت معرفی کارآفرینان به این سامانه و اتصال کارآفرینان و زنان فعال در کسب و کار به بازار فروش و ارائه خدمات وتسهیل در روند بازاریابی و فرو ش کالا و خدمات باشند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است