استانداری ایلام

استاندار ایلام

خدا راشکر که شاهد حضور این تیم بزرگ بعنوان گروه مرهم دراستان هستیم.

خدا راشکر که شاهد حضور این تیم بزرگ بعنوان گروه مرهم دراستان هستیم.

چهار یاپنج ماه پیش بودکه ماخدمت آقای دکترهرمزی ومجموعه اش رسیدیم واز آنها تقاضا کردیم که به استان دلاور خیز ومدافع کشور که بنا به دلایل متعدد ازتوسعه یک مقدار فاصله گرفته ازبقیه کشور حضورداشته باشند وبا استقبال پذیرفتند.

خوشبختانه دریک ماه تقریبا چهارگروه خیرین وارد استان شدند؛
الف.تیم خیری کمک به ایتام وسرپرستان خانواده به مدیریت آقای صیدی که بیش از هزارخانوار راتحت پوشش قرارمی دهند.

ب. تیم قدردانی ازمادران شاخص استان که چند روزقبل درخدمت مهندس محمدی رئیس فرهنگی وبین‌المللی بنیادمادر بودیم.

ج.موضوع دیگرحضور سعیدی کیا رئیس محترم بنیادمستضعفان کشور بود که بحث توسعه یکی ازشهرستان های محروم استان راصفر تا 100 برعهده گرفتند.

د.وامروز شاهدحضور پرخیر وبرکت گروه علمی وپزشکی بسیارمتخصص دراستان هستیم که قطعا این حرکت ارزنده می تواند یک کمک بزرگ در درمان وترمیم مشکلات مادرزادی ومشکلات فک وصورت به افرادی که مبتلا به این عارضه هستند، باشد.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است