استانداری ایلام

آزمون شهرداری ها

آزمون شهرداری ها

ثبت نام آزمون استخدامی برای شهرداری های استان از روز جمعه 25 اسفند 1402 شروع و تا روز چهارشنبه 15 فروردین 1403 در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد. زمان برگزاری آزمون روز 10 خرداد 1403 خواهد بود. ثبت نام