استانداری ایلام

آیین کلنگ زنی واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهر ایلام با حضور وزیر کشور و استاندار ایلام