voting
  • بازديد كنندگان آن لاين : 2
  • بازديد كنندگان اين صفحه : 4607
  • بازديدكنندگان امروز : 120
  • كل بازديدكنندگان : 5427672

تعريف فرهنگ و هنر

تعریف فرهنگ و هنر :

 

فرهنگ به معنی ادب، تربیت، دانش، علم و معرفت، اداب و رسوم و هنرها و سنتهای مخصوص یک جامعه است  که در طول  سالیان دراز در وجود آنها شکل گرفته است و واژه انگلیسی معادل آن Culture است.

فرهنگ بیشتر مربوط به ویژگیهایی از رفتارهای مردم است که به صورت نهادینه و در طول سالهای طولانی در آنها به وجود آمده و شکل گرفته است مانند آداب میهمانی، مراسمهای مختلف و غیره  فرهنگ و هنر عبارتست از ارزشهایی که اعضای یک گروه معین دارند ،هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و کالاهای مادی که تولید می کنند به طور خلاصه فرهنگ را می توان مجموعه دستاوردهای معرفتی انسان در عرصه های عقلی علمی و هنری دانست که قدرت نقادی ،پرورش ذوق و خلاقیت انسانی را ارتقاء می بخشد.