voting
  • بازديد كنندگان آن لاين : 2
  • بازديد كنندگان اين صفحه : 7534
  • بازديدكنندگان امروز : 151
  • كل بازديدكنندگان : 5454880

کمیته تخصصی نظارت

نظر به سیاستهای مقامات عالی استان در خصوص برنامه ریزی جهت اجرای سریع و با کیفیت پروژه های عمرانی در سطح استان و با توجه به کثرت پروژه ها  لذا مقرر گردید در سال جاری کمیته نظارت شورای فنی استان به کمیته های تخصصی تفکیک شد که پس از جلسات متعدد برگزار شده در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی و بررسی ها و برنامه ریزیهای انجام شده مقرر گردید کمیته نظارت در قالب سه کمیته تخصصی  نظارت راه ، نظارت ساختمان و نظارت آب تشکیل و سپس مکاتبات لازم با دستگاههای اجرایی که عضو این کمیته هستند انجام و عضو گیری هر کدام از این گروههای تخصصی انجام و بازدیدها از پروژه های عمرانی در سطح استان در برنامه کاری این کمیته قرار گرفته است که گزارش بازدید کمیته نظارت راه از پروژه های شهرستان دره شهر – ایلام و همچنین یک پروژه از ایلام – شیروان چرداول به شرح زیر پیوست اعلام می گردد.