دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی


حضور مدیرکل اداره مالیاتی
پاسخگوئی مدیران
حضور مدیرکل اداره مالیاتی استان در سامد
 ١٠:٤٤ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور سرکار خانم زهرا همتی مدیر کل بهزیستی استان
پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به مردم از طریق تلفن 111
ثبت درخواست ها و شکایات مردمی در سایت سامد و پیگیری آن از طریق سامانه تلفنی 111
 ١٢:٠٩ - 1397/08/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرکل اداره استاندارد استان
پاسخگوئی سرکار خانم همتی به درخواست های مردمی
در راستای رسیدگی به درخواست های مردمی بصورت هفتگی در سایت سامد جهت پاسخگوئی به تلفن 111 ، سرکار خانم همتی پاسخگوی مردم بودند.
 ٠٩:٢١ - 1397/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرعامل شرکت گاز استان جناب آقای شمس الهی
حضور مدیران در سامد
حضور هفتگی مدیران جهت پاسخگوئی به مردم در سامانه سامد
 ٠٨:٤٢ - 1397/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور معاونت محترم سیاسی در سامانه سامد استانداری ایلام
پاسخگویی معاونت محترم سیاسی
رسیدگی به درخواست ها مردمی از طریق تلفن 111
 ١٠:١٧ - 1397/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور فرماندار محترم شهرستان ایلام در سایت سامد
پاسخگوئی فرماندار
پاسخگویی جناب آقای بسطامی به مردم شهر ایلام
 ٠٩:٢٨ - 1397/07/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیرو برق استان
پاسخگوئی مدیران
حضور جناب آقای شیرخانی در سامد
 ١٠:٥٠ - 1397/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

عنوان