استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :نظر شما در مورد سایت جدید استانداری ایلام چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید استانداری ایلام چیست؟


  • بسیار خوب -- 33رای
  • خوب -- 8رای
  • معمولی -- 7رای
  • بد -- 3رای
  • خیلی بد -- 23رای