استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :نظر شما در مورد سایت جدید استانداری ایلام چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید استانداری ایلام چیست؟


  • بسیار خوب -- 24رای
  • خوب -- 6رای
  • معمولی -- 6رای
  • بد -- 2رای
  • خیلی بد -- 17رای