استانداری ایلام

معاون هماهنگی امور اقتصادی

 

حیدر نعمتی

سوابق اجرایی:

  از سال 1380 تاکنون به عنوان کارشناس امور اشتغال و سرمایه گذاری و رئیس گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی  و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی مشغول فعالیت بوده است.

پیشنهادات، تالیفات و تحقیقات ارائه شده:

 • ارائه مقاله در ماهنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • تهیه پیش نویس سند توسعه استان در برنامه چهارم
 •  تهیه قرارداد های عاملیت تسهیلات بند ذ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384
 • گزارش بازدید از طرح های وجوه اداره شده ( از محل اعتبارات سال های 79 تا 81)
 • گزارش عملکرد تسهیلات یارانه دار منابع داخلی بانک کشاورزی استان
 • گزارش عملکرد اعتبارات وجوه اداره شده بخش های صنعت،معدن ، خدمات و مسکن
 •  تهیه پیش نویس سند مشوق های سرمایه گذاری در استان
 •  تهیه گزارش مربوط به معرفی فعالیت ها و پتانسیل های استان
 •  بررسی وضعیت  گندم ،آرد ونان استان
 •  بررسی اجمالی سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه چهارم توسعه
 •  بررسی عملکرد تسهیلات ماده 56 استان
 • بررسی تطبیقی بازارچه های مرزی استان های کرمانشاه – خوزستان و ایلام
 •  تهیه سیاست های کلی اشتغال و سرمایه گذاری استان
 •  بررسی اهداف هدفمند سازی یارانه ها در جهان ، کشور و استان
 •  تهیه گزارش نگاهی اجمالی بر وضعیت استان با تکیه بر بخش صنعت ومعدن
 •  گزارش وضع موجود بازارچه های مرزی استان
 •  تهیه طرح توجیهی بازارچه مرزی هلاله شمالی

 تهیه چشم انداز اقتصادی استان ایلام بر اساس مزیت های نسبی