استانداری ایلام

مدیرکل مدیریت بحران

 

سعیدرضا کریمیان

فوق لیسانس مدیریت

سوابق کاری :

     .     کارشناس بودجه و تشکیلات

     .     رئیس اداره بودجه و تشکیلات

     .     بخشدار هلیلان

     .     معاون فرماندار شیروان چرداول

     .     معاون اداری اداره کل اداری و مالی

     .     معاون نوسازی و تحول اداری اداره کل منابع انسانی

     .     سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

     .     معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری