استانداری ایلام

مدیر

 

 

عبدالستار اسماعیل پور

لسیانس الهیات

دارای 25 سال سابقه امنیتی و مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری