استانداری ایلام

طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری اعلام کرد؛

‍ نامگذاری روز۲۲مردادماه بنام تشکل ها ومشارکت اجتماعی نشان دهنده نگاه مثبت دولت به عملکردسازمانهای مردم نهاد است

‍ نامگذاری روز۲۲مردادماه بنام تشکل ها ومشارکت اجتماعی نشان دهنده نگاه مثبت دولت به عملکردسازمانهای مردم نهاد است

‍ نامگذاری روز۲۲مردادماه بنام تشکل ها ومشارکت اجتماعی نشان دهنده نگاه مثبت دولت به عملکردسازمانهای مردم نهاد است
طهماسبی مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری  ضمن تبریک روز تشکلها  ومشارکت اجتماعی گفت: اهتمام دولت درتحقق مطالبه سازمانهای مردم نهاد برای نامگذاری روز۲۲مردادماه درتقویم ملی نشان دهنده احترام دولت به این مطالبه است.
🔸 مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری افزودند:باعنایت به اینکه یکی ازمهمترین وظایف اصلی دفاتراجتماعی فرهنگی  حمایت از توسعه کمی وکیفی وافزایش توان سازمانهای مردم نهادوایجاد فرصتهای بهتربرای فعالیتهای آنان درفرآیند توسعه است  ،خوشبختانه  این مهم بانگاه ویژه ای باراهبری استاندارمحترم  دراستان  دنبال میشود و نقطه عطفی در رویکرد  اثرگذار تشکلها ی اجتماعی ودولت با یکدیگر درمسیرسازندگی استان است.
🔸 طهماسبی افزود:تعداد سازمانهای مردم نهاد استان از۲۳۲سازمان درسال ۹۶به۴۶۶سازمان افزایش ۱۰۰درصدی رانشان میدهد.
🔸خوشبختانه باعنایت دولت تدبیر و امید به بحث واگذاری امور به مردم وحمایت استاندار محترم وپیگیری معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد دراستان نیز رشد ۱۰۰درصدی رانشان میدهددرسال ۹۶، ۱۳۰برنامه توسط سازمانهای مردم نهاد ودرسال ۹۷و۵ماهه اول ۹۸بیش از۴۰۰برنامه درراستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دراستان توسط سازمانهای مردم نهاد صورت گرفته است.
🔸 طهماسبی گفت:دوران طلایی فعالیت سازمانهای مردم نهاد دراستان باراهبری استاندارمحترم دردولت تدبیر وامید بخوبی رقم خورده است.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است