استانداری ایلام

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام:

دنبال ارتقای جایگاه زنان هستیم

دنبال ارتقای جایگاه زنان هستیم

🔸معاون سیاسی استاندار ایلام گفت؛ اسناد مرتبط با امور اجتماعی را بایست بومی سازی کرد.

وی در ادامه با اشاره به دگرگونی پدیده های اجتماعی گفت؛ سرعت تغییرات در این حوزه به حدی است که هر از چند سال ما را نیازمند راهبردهای جدیدتر می کند.

نوذری با تاکید بر بومی سازی اسناد در مسائل اجتماعی، گفت؛ نسخه های تدوین شده اجتماعی ضمن بومی سازی بایست بصورت اختصاصی برای یک منطقه مشخص ارائه شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش بر ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت؛ جامعه ما به شدت نیازمند شادی است و تلاش می کنیم پویایی را در جامعه زنان ایجاد کنیم.

معاون سیاسی استاندار در ادامه به دو نقش مهم زنان اشاره کرد و گفت؛ نقش اول زنان نقش والای مادر است و نقش دیگر سهم این قشر توانمند بعنوان نیمی از جامعه شهروندی در توسعه اجتماعی است.

وی ادامه داد؛ هیچگاه توسعه حادث نمی شود مگر آنکه زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند نیز در امور مشارکت داشته باشند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است