استانداری ایلام

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام از راه اندازی سیستم خزانه داری شهرداریهای استان خبر داد .

ایجاد خزانه داری یکپارجه در شهرداریهای استان

ایجاد خزانه داری یکپارجه در شهرداریهای استان

ایجاد خزانه داری یکپارجه در شهرداریهای استان
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام از راه اندازی سیستم خزانه داری شهرداریهای استان خبر داد . 
وی گفت : در اجرای ماده 41 آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل خزانه داری و شیوه نامه کمیته تخصیص اعتبار در شهرداریها مبنی بر تشکیل واحد خزانه داری ضمن بستر سازی و انجام مقدمات و برگزاری کلاس آموزشی شهرداریهای استان نسبت به تشکیل و راه اندازی سیستم خزانه داری اقدام نموده اند .
دکترشریقی اصل مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام اظهار داشت : هدف از ابلاغ این شیوه نامه که برای نخستین بار در شهرداری صورت گرفته است ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور اعمال مدیریت متمرکز و صحیح منابع مالی ، وجوه نقد و منابع غیر نقد در شهرداریها و تخصیص اعتبارات براساس نوع مصارف آن در واحد خزانه داری می باشد .
وی در ادامه خاطر نشان کرد : این طرح دارای شاخص ها و مزایای بسیاری از جمله تجمیع کلیه حساب ها و منابع مالی شهرداری به منظور تصمیم گیری متمرکز براساس بودجه مصوب هر سال ، تجمیع کلیه حقوق و مزایای کارکنان رسمی ، شرکتی خدماتی و پرداخت همزمان آنها ، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی سازمان ها و مناطق و جلوگیری از هزینه های مازاد ، نظارت  و رصد میزان درآمدهای پیش بینی شده هر واحد اجرایی ، تخصیص اعتبار به هر حوزه متناسب با میزان تحقق درآمدها و برنامه ریزی صحیح در خصوص اجرای پزوژه های عمرانی و جلوگیری از موازی کاری می باشد .
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری ایلام گفت : اصلاح روندها ، سیاست ها ، تصمیمات و فرایندها در حوزه مالی یکی از مهم ترین تغییر رویه ها در شهرداری ها است .  و تلفیق اجرای کمیته تخصیص و خزانه داری ، شفافیت و کاهش هزینه و افزایش درآمدها در شهرداریها رقم می زند .
وی تصریح نمود : شهرداری های سطح استان  موظفند از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با تغییر رویه ها ی اجرایی و مالی خود براساس مفاد ابلاغی این شیوه نامه ، زمینه های لازم به منظور تحقق اهداف مورد اشاره و ارتقای پاسخگویی مالی شهرداریها و کاهش فساد مالی را محقق نمایند .

 

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است