استانداری ایلام

وصعیت استان ایلام  از نظر بیماری زغالی بلوط بسیار بحرانی و نگران کننده است

کارگاه آموزشی مبارزه با بیماریهای جنگلی

کارگاه آموزشی مبارزه با بیماریهای جنگلی

جلسه تخصصی  بررسی وضعیت خشکیدگی و پدیده زوال و آفت های جنگلهای استان ایلام با حضور مدیرکل منابع طبیعی ، معاون مدیرکل مدیریت بحران ، دانشیار دانشگاه و استاد پژوهشی و پاتولوژی و اساتید دانشگاه ایلام ، مدیران و کارشناسان متخصص اداره کل منابع طبیعی در ایلام برگزار شد.

  در این کارگاه آموزشی ابتدا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام بابیان اینکه موضوع خشکیدگی جنگل های زاگرس و پدیده زوال جنگل ها از سال ۸۰ تاکنون در سطح جنگل های ایلام نشات گرفته از پدیده خشکسالی و بهره برداری های مستمر غیر اصولی و توسعه فعالیت های عمرانی که با ضوابط زیست محیطی مغایر است باعث شده که این موضوع در صدر فعالیت های اداره کل منابع طبیعی قرار گیرد .

دکتر پیرزادیان مدیرکل منابع طبیعی تهیه طرح مدیریت کنترل ‌یدیده خشکی جنگلهای بلوط ، اجرای پروژه های ذخیره نزولات ، احداث چاله‌های فلسی در رویشگاه جنگلی ، عملیات اصلاح و بهداشتی در حوزه جنگلها ، شناسایی و آمار برداری پایه های بیماری و مریضی در جنگل از اقدامات بسیار خوب اداره کل منابع طبیعی استان اعلام کرد .

مدیرکل منابع طبیعی خاطرنشان کرد : شناسایی کانون های بحران و تهیه نقشه های رقومی و تمرکز امکانات موجود برای مهار پدیده خشکیدگی بلوط از دیگر اولویت های این اداره کل می باشد که از محل اعتبارات ابلاغی در سطح ملی و استانی انجام شده است . 
وی گفت : با توجه به گستردگی سطح جنگلهای استان به میزان ۶۴۱ هزار هکتار سالانه حداقل برای نگهداری و مبارزه با آفت های جنگلی نیازمند به ۱۲/۸۲۰میلیارد تومان یعنی هرهکتاری ۲۰ میلیون تومان نیاز است .

در این نشست معاون مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام با بیان اینکه حفظ میراث بزرگ طبیعی یک وظیفه همگانی است گفت : جنگل بلوط نماد ایستادگی ، استقامت بوده و همه مردم با این جنگل   مانوس بوده اند

  محسن چراغی پور  اضافه کرد جنگل هامیراث و امانت گذشتگان واز نعمت های بزرگ خداوندی است که امروز به دست ما رسیده و وظیفه داریم که این امانت را برای آیندگان حفاظت و نگهداری نماییم .

معاون مدیرکل مدیریت بحران اولین اقدام برای حفظ و نگهداری از جنگل فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم عنوان کرد و گفت : از طریق رسانه ها و فضای مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی در سطح جامعه می توان به مردم آگاهی بخشی شود  تا بیشتر بدانند که در صورت بی توجهی به نگهداری از جنگل  چه سرمایه ای در حال از دست رفتن است .

محمدرضا کاوسی دانشیار و پاتولوژی جنگل مهمترین آفات‌و بیماری‌های خسارتزا به جنگل های استان ایلام جوانه خوار بلوط ،
سوسک‌چوبخوار،گیاهان نیمه انگل لورانتوس،بیماری قارچی ذغالی بلوط و همچنین خسارت خشکسالی،کاهش رطوبت، حریق و ریزگرد دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گفت : راه مبارزه با این آفات و بیماری‌ها با توجه به میزبان، رتبه خسارت، شرایط رویشگاه ونوع عوامل خسارت متفاوت خواهد بود.

وی اضافه کرد : روشهای استفاده شده در استان برای مدیریت بیماری‌ها و آفات درختان در کنترل آنها موثر نمی باشد.

دکتر کاوسی خاطرنشان کرد :  برای مبارزه با عوامل خسارتزای زنده پیش اگاهی،پیشگیری،عملیات بهداشتی و قرنطینه ای،مکانیکی ،فیزیکی، بیولوژیک و تلفیقی زیر نظر متخصص حفاظت و حمایت جنگل قابل کنترل است.

ایشان تأکید کرد : همراه با روشهای مبارزه، توجه به شناسایی و انتخاب درختان مقاوم به آفات و بیماری و سایر تنشهای زیستی و غیر زیستی و تکثیر و کاشت در کانون‌های آلوده و انجام عملیات حمایتی و پرورشی ضروری می باشد.

وی گفت : در کنار این امور ، آموزش کارشناسان بخش حفاظت و حمایت سازمان جنگلها و استفاده از تجربیات علمی و کاربردی  متخصصان بخش دانشگاه و تحقیقات سراسر کشور در کمک حل این مشکلات زیست محیطی مفید خواهد بود .

دکتر محمدرضا کاوسی اظهار داشت : وصعیت استان ایلام  از نظر بیماری زغالی بلوط بسیار بحرانی و نگران کننده است  و خشکیدگی و مرگ درختان  و خسارت به درختان و محیط زیست  خسارت و تبعات آن از یک جنگ با دشمن کمتر نیست.

این استاد دانشگاه ابراز داشت : درصورت عدم مدیریت علمی و دانش بنیان با این عوامل خسارت که درمان آن توسط اینجانب و همکاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در زاگرس اجرا و موجب درمان و احیای کامل درختان خسارت دیده و بیمار شده است لذا دانشگاه آمادگی دارد تا در  هرسطحی که مسئولین  استان بخواهد سطوح را مدیریت،احیاء و توسعه دهد .
 

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است