استانداری ایلام

دکتردرویشی معاون اقتصادی استاندار؛

نباید اجازه داد انتصاب ها بر اساس سفارش، رابطه و فشار انجام شود

نباید اجازه داد انتصاب ها بر اساس سفارش، رابطه و فشار انجام شود

🔸معاون استاندار ایلام گفت: روش های نوین در سیستم مدیریتی باید اجرا شود.

وی تاکید کرد: بی توجهی به دستور العمل ها و عدم اجرای آن موجب نارضایتی مردم می شود.

درویشی به رعایت دستور العمل ها برای انتخاب افراد و همچنین استفاده از مدیریت نوین در انجام امور تاکید کرد و گفت: روش های نوین در سیستم مدیریتی باید اجرا شود.

وی ادامه داد؛ نباید اجازه داد انتصاب ها بر اساس سفارش، رابطه و فشار انجام شود.

وی افزود: انجام تمرکز زدایی، برون سپاری، رعایت چارچوب ها و دستور العمل ها و رعایت عدالت استخدامی، حذف پارتی بازی در استخدام ها و حرکت بر اساس نقشه راه می تواند در موفقیت سیستم اداری تاثیر گذار باشد.

درویشی در پایان تاکید کرد که نقشه راه تحول اداری باید اجرایی شود.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است