استانداری ایلام

آیت قیصربیگی مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام

در هنگامه خطر مجالی برای گشتن به دنبال مقصر نیست!

در هنگامه خطر مجالی برای گشتن به دنبال مقصر نیست!

 در هنگامه خطر مجالی برای گشتن به دنبال مقصر نیست!
✍️ آیت قیصربیگی مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام 

《یک اصل اساسی وجود دارد که در هنگامه خطر و بحران بجای متهم کردن یکدیگر بایست به هم کمک کرد چراکه در این شرایط مجالی برای وقت تلف کردن و دنبال مقصر گشتن نیست!》

واقعیت آن است که وضعیت استان در بحث کرونا بسیار وخیم و نگران کننده است و بجای دنبال مقصر گشتن همه بایست دنبال مجاب کردن مردم و اقناع افکار عمومی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای حفظ جان همدیگر باشیم. در اینجا لازم است از تلاش و دغدغه نیک اصحاب رسانه تشکر کرد اما در این شرایط لازم است با همگرایی بیشتر در راستای مبارزه با کرونا همقدم شویم. 

پرواضح است همه بایست در قبال شرایط موجود بیشتر احساس مسئولیت کنیم. صرفا نوک پیکان را بطرف استاندار و یا فلان مسئول گرفتن درواقع پاک کردن صورت مسئله است! امروز همه ما مسئولیت داریم بعنوان یک شهروند، یک رسانه ای، یک مسئول تا در این شرایط حساس به نقش اجتماعی خود عمل کرده و هر یک به سهم خود در جهت بهبود اوضاع به همدیگر کمک کنیم. همه نیک می دانیم ایلام یک ایالت جدا از کشور نیست و تابع تصمیات و قوانین کشوری به ویژه در بحث مهم کرونا است و قطعا هر تصمیمی که در ستاد کرونا برای اجرا بایست با مجوز ستاد ملی باشد. حال وقتی همه این مهم را می دانیم دیگر انتظار کارهای خارج از ضوابط یاد شده جای سئوال و تامل دارد...! 

همه بارها شاهد دغدغه استاندار بعنوان رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا بر سر سلامت مردم بوده ایم و روزی نبوده ایشان در ستاد کرونا هشدار ندهند، لحظه ای نبوده که ایشان از وضعیت کرونا در استان غافل شوند تا مادامی که حتی برخی از اصحاب رسانه بارها پیام داده اند که استاندار برای سلامت خود بایست بیشتر رعایت کرده و کمتر در جلسات حضور پیدا کند. 

امروز شاید استاندار و دیگر مسئولان مجبور باشند برای حفظ سلامت مردم حتی جان خودشان را هم به خطر بیاندازند اما لازم است ما هم در قبال این شرایط بیشتر احساس مسئولیت کنیم! شاید امروز راحت ترین و ایمن ترین کار برای مسئولان و کارمندان نشستن در خانه باشد اما امروز آنها در میدان جنگ و خط مقدم رویارویی با کرونا هستند و تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از آنها زخم خورده این ویروس مرگبار شده اند! 

جوری قضاوت نکنیم که استاندار و دیگر مسئولان اختیاراتی فراقانونی دارد و خارج از ستاد کرونا می تواند استان را تعطیل کنند و این کار را نمی کنند! اگر چه دست استاندار بود شاید همین کار را هم می کرد! اما از خودمان هم بپرسیم به راستی سهم هر یک از ما در ایجاد این وضعیت چقدر است! خود ما بعنوان یک شهروند چقدر رعایت کرده ایم، خوب است سهم قصور هریک از ما را هم در این محدوده خطر محاسبه کنیم! هرجا گفتیم مراسمات شادی و عزا را تعطیل کنید آیا واقعا تعطیل شد؟ آیا پروتکل‌های بهداشتی امروز در بین مردم به خوبی رعایت می شود؟ آیا مردم دورهمی ها را تعطیل کرده اند! 

چکار باید کرد!؟ ما که نمی توانیم درب هر خانه یک مامور بگذاریم و با استفاده از قوه قهریه مردم را به زور مجاب کنیم که در مراسمات شرکت نکنند و پروتکل‌ها را رعایت کنند و سفر نروند و ...!

جان کلام آنکه مواظب باشیم در وسط بحران به جای کمک به هم دنبال مقصر نگردیم! بیائید بجای متهم کردن دیگران در این شرایط اضطرار راهی برای مجاب کردن منطقی مردم در رعایت دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی پیدا کنیم. و البته در اینجا سهم رسانه در پرداختن به مسئولیت اجتماعی افراد و اقناع افکار عمومی در رعایت دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است