استانداری ایلام

طهماسبی مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری

آگهی استعلام بهاء فعالیت دفترتسهیلگری و توسعه محلی بانبرز در سامانه ستاد

آگهی استعلام بهاء فعالیت دفترتسهیلگری و توسعه محلی بانبرز در سامانه ستاد

🔸اطلاعیه  🔸
آگهی استعلام بهاء فعالیت دفترتسهیلگری و توسعه محلی بانبرز در سامانه ستاد
استانداری ایلام در نظر دارد اجرای برنامه  دفتر تسهیلگری و توسعه محلی "بانبرر را ازطریق استعلام بها جهت توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی ، ارتقاِ سرمایه اجتماعی و فرهنگی ، سلامت  فردی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی این محله از طریق خرید خدمات مشاوره ای از موسسات و شرکت های واجد صلاحیت به انجام برساند .
🔸شرایط متقاضی راه اندازی دفتر تسهیلگری وتوسعه محلی  :
🔸موسسه یا شرکت متقاضی می بایست شرایط بند الف و ب را مشترکا"احراز وباآگاهی ازبندج  درمناقصه شرکت نماید.
الف )داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری است :
1-شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه 3 ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  .
2- شرکت دارای گواهینامه پایه 3 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۳_شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه ۳مطالعات جغرافیایی وبرنامه ریزی فضایی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
۴- شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه 3 شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
4-موسسات غیر تجاری ثبت شده ومورد تایید استانداری .
5-مراکز مطالعاتی و پژوهشی نظیر جهاد دانشگاهی ، دانشگاهها و سایر مراکز رسمی  علمی دارای مجوزوفعال.
تبصره : کلیه شرکت ها ، موسسات ، سمن ها ، انجمن ها و خیریه هایی که در سنوات گذشته ، مجری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بوده و فعالیت های آن ها توسط سازمان اموراجتماعی  وزارت کشور تائید شده است از شرایط فوق مستثنی بوده و متعهد می شوند تا پایان قرارداد فعلی یکی از شرایط فوق را فراهم نمایند برای متقاضیان جدید داشتن حداقل یکی از شرایط 5 گانه فوق ضروری است
لازم به توضیح است اولویت با موسسات ،سمن ها ، انجمن ها و خیریه های بومی استان که دارای سوابق و تجربه فعالیت در خصوص آسیب های اجتماعی هستند میباشد.
ب ) داشتن کلیه شرایط زیر الزامی است :
1-دارای حداقل 3 سال تجربه اجرایی مرتبط و انجام موفق 3 پروژه مرتبط
۲_توانایی استخدام مدیردفتر(کارشناس ارشدیت دکتری علوم شهری /اجتماعی )کارشناسان ارشد رشته های شهر سازی/برنامه ریزی شهری،علوم اجتماعی، مددکار ی اجتماعی  اقتصادی وحقوقی، مدیریت نیروی انسانی و ارتباط با نها دهای دولتی و غیر دولتی
۳_ دارای تشکیلات فنی و تخصصی لازم برای اجرای به موقع و با کیفیت تعهدات
۴_دارای توان مالی لازم به ویژه جهت پشتیبانی حداقل 4 ماه فعالیت در صورت تاخیر تامین مالی
۵-توانایی ارائه ضمانت نامه های لازم جهت انعقاد قرارداد .
۶- پذیرش و انجام دقیق شرایط خصوصی قراردادوشرح خدمات
۷_شرکت و موسسات متقاضی بعد از تایید نهایی(ازسوی دفترامور اجتماعی استانداری )ملزم به انجام دستور العمل راه اندازی دفاتر میباشند، لازم به ذکراست تجهیزات و امکانات ازسوی مشاور مجری راه اندازی دفتر تامین خواهد شد.(مبلغ قرارداد فی مابین موسسه /شرکت ها  باکارفرما،شامل امکانات وتجهیزات دفتر نمیشود)
🔸ج)فرآیند مصاحبه وانجام امور اداری وانتخاب  
شرکت/موسسه
_لازم به ذکراست موسسه/شرکت های تایید شده جهت فعالیت درمحدوده محلات هدفی که پیشتر دارای دفتر وکارشناس تسهیلگربوده، با هماهنگی کار شناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری وراهبر استانی، ملزم به بهره مندی ظرفیت های کارکنان تسهیلگری موجود دفتر(تایید شده ازسوی مشاور ملی طرح )میباشند.
لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت اعلام آمادگی  پس از دریافت و مطالعه متن قرارداد و شرح تفضیلی خدمات  وسایر شرایط بندج از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاتاریخ ۲۷/۷/۹۹روزیکشنبه مدارک خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگزاری نمایند  . همچنین کلیه مدارک مذکور درشرایط متقاضی با مهر و امضای تایید به صورت
حضوری به (دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی  استانداری ) تحویل داده شود . شایان ذکر است اعلام  پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی نماید و دستگاه مناقصه گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از متقاضیان اقدام خواهد نمود .
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33335300 تماس حاصل فرمایند.

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است