استانداری ایلام

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ایلام خبر داد

کمک مالی به ۱۰۰ مهاجر خارجی نیازمند در ایلام

کمک مالی به ۱۰۰ مهاجر خارجی نیازمند در ایلام

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ایلام خبر دادار
کمک مالی به ۱۰۰ مهاجر خارجی نیازمند در ایلام 

عبدالرضا حسن پور در گفت وگویی اظهار داشت : 
 پیگیریهای متعددی بعمل امده که در دیدار چهاردهم مرداد با مدیرکل کمیته امداداستان ایلام مصوب شد به یکصد خانوار اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ یکصد میلیون وجه نقداختصاص یابد.

وی ادامه داد: این مساعدت به خانوادهای اسیب پذیردرقالب کمک معیشتی،افراد دارای بیماری خاص تعلق گرفت.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است