استانداری ایلام

طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری

تمدید فعالیت تشکل ها وساز مانهای مردم نهاد تاپایان مهرماه سالجاری

تمدید فعالیت تشکل ها وساز مانهای مردم نهاد تاپایان مهرماه سالجاری

🔸تمدید فعالیت تشکل ها وساز مانهای مردم نهاد تاپایان مهرماه سالجاری 🔸
طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت:براساس تصمیم و مصوبه شورای ملی توسعه وحمایت ازتشکل های مردم نهاد باعنایت به وضعیت موجود ناشی ازبیماری کرونا ویروس درکشور ولزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی، بمنظور پیشگیری و مفابله باشیوع این بیماری، هرگونه تغییر درخصوص وضعیت تمدید پروانه تشکل های مردم نهاد وتغییرات ثبت که مستلزم برگزاری جلسات گروهی نظیر مجامع عمومی وجلسات هیات مدیره می باشد تا پایان مهرماه سالجاری ضروری نمیباشد.
🔸طهماسبی افزود؛تشکل ها، موسسات وساز مانهای مردم نهاد میتوانند تاپایان مهرماه سالجاری باحفظ وضعیت موجود به فعالیت خود ادامه دهندو عندالزوم مشکلات حقوقی تشکل ها از طریق مکاتبه حل وفصل می گردد.
🔸طهماسبی گفت؛لذا فعالیت تشکل ها یی که مدت اعتبار آنها نیز به اتمام رسید ه است تامهلت یاد شده تمدید میگردد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است