استانداری ایلام

بازدید شبانه دکتر بهرام‌نیا استاندار ایلام از مواکب مستقر در پایانه مهران و بازدید از پایانه مسافربری برکت