استانداری ایلام

بازدید دکتر بهرام‌نیا استاندار ایلام از مواکب و پایگاه‌های سلامت