استانداری ایلام

بازدید دکتر بهرام نیا استاندار ایلام از ورودی پارکینگ بزرگ اربعین در مهران