استانداری ایلام

سفر وزیر آموزش و پرورش به استان ایلام