استانداری ایلام

تجلیل استاندار ایلام از پرستاران بیمارستان‌ امام خمینی(ره) به مناسبت هفته پرستار