استانداری ایلام

رونمایی از محصولات بهداشتی و موادضد عفونی شرکت های دانش بنیان استان با حضور استاندار ایلام