استانداری ایلام

دوازدهمین نشست ستاد مبارزه با کرونا در استان ایلام