استانداری ایلام

مراسم روز دانشجو با حضور استاندار